Atgal->Sąskaita faktūra (invoice)

Versij? skirtumai ir KAINA – sąskaitų fakt?r? raymas 35v7

Vienkartin? kaina (be PVM)

Nemokamas bandymas

0,00 EUR

85 EUR

Rekomenduojamas

AKCIJA*

75 EUR

100 EUR

Sand?lis Plius
170 EUR
Papildom?
licenzija 60 EUR
Pardavimo sąskaitų 50 100 Neribotai Neribotai Pagal plan?
Kasos pajam? orderi? [KPO] 50 100 Neribotai Neribotai Pagal plan?
Pinig? pri?mimo kvit? [PPK] 50 100 Neribotai Neribotai Pagal plan?
INVOICE [EN] angl? kalba 50 100 Neribotai Neribotai Pagal plan?
Sąskaitų iankstiniam apmok?jimui 50 100 Neribotai Neribotai Pagal plan?
Krovinio vatara?i? 50 100 Neribotai Neribotai Pagal plan?
Sand?lio modulis Taip Pagal plan?
Pirkimo sąskaitų Neribotai Pagal plan?
Klient? skai?ius 50 100 Neribotai Neribotai Pagal plan?
Tinklin? versija (darbas su bendra DB tinkle) Ne Ne Taip Taip Pagal plan?
Daugelio naudotoj? (multi user) programa Ne Ne Taip Taip Pagal plan?
Papildomos galimyb?s Taip Taip Taip Taip Pagal plan?
PDF dokument? spausdinimas Taip Ne Taip Taip Pagal plan?
Valiutos (EUR USD GBP ) Taip Taip Taip Taip Pagal plan?
Ataskait? kiekis 5 5 5 7 Pagal plan?
Savo ?moni? kiekis 2 2 5 Neribotai Pagal plan?
Savo įmonės banko sąskaitų kiekis 1 2 5 Neribotai Pagal plan?
Dokument? automatinis numeri? priskyrimasir nuraymas pagal dokument? tip? Taip Taip Taip Taip Pagal plan?
Programos nemokamas atnaujinimas (update)
Trumpa pagalba 10-15 min (nuo 9:00 iki 18:00)
El. patu
Telefonu
El. patu
Telefonu
El. patu
Telefonu
El. patu
Telefonu
El. patu
Telefonu
Prisijungimas prie DB Stand-alone Stand-aloneShare Stand-aloneShare Stand-aloneShareRest
Mok?jimo terminas 60 dien? 60 dien? 14 dien? 60 dien?

Vienkartin? kaina

0 85 EUR 100 EUR 170 EUR 60 EUR

Atnaujinti iki versijos

85 EUR 20 EUR 70 EUR

* AKCIJA:

75 EUR

100 EUR