Valiutos pagal nutylėjimą nustatymas.

Pagal nutyl?jim? valiuta – litais LT.
Valiutos pagal nutyl?jim? nustatymo keitimas:
Pagrindinis langas -> Konfig?racija -> 1-1 Valiuta -> LT

Valiutos pagal nutyl?jim? nustatymo keitimas.